Przedsiębiorca NCA
2021 2023

English

FRYDERYK
Rdułtowski

O MNIE

Jestem menedżerem zajmującym się rozwiązywaniem problemów, realizacją i osiąganiem wyników z wszechstronnym doświadczeniem w zakresie zarządzania, przywództwa i finansów.

Łączę umiejętności operacyjne, strategiczne i finansowe z szeroką wiedzą i doświadczeniem. Jest to idealna kombinacja do przeprowadzenia firmy przez etap przyspieszenia, wysokiego wzrostu, aż do fazy dojrzałej. Posiadam wysokie umiejętności w przeprowadzaniu firm przez strategiczne, operacyjne i finansowo trudne etapy oraz wykorzystywaniu ich mocnych stron operacyjnych i ich możliwości do tworzenia wyjątkowej wartości i wzrostu.

MOJE POSZUKIWANIA

W oparciu o konkurencyjną bazę produktową w ramach lekkich przemysłów wytwórczych, koncentruję się przede wszystkim na polskim sektorze produkcyjnym.

Zamierzam nabyć firmę prowadzącą działalność na rozsądnie zdefiniowanych i/lub rozdrobnionych rynkach z potencjałem wzmocnienia bazy operacyjnej, przewidywalnymi i powtarzalnymi przychodami, bazą stałych klientów i długoterminowymi możliwościami rozwoju w oparciu o przewagę konkurencyjną.

MÓJ WKŁAD

W pełni szanując wkład osób, które przyczyniły się do tworzenia firmy i jej dziedzictwa, zapewnię wysoką wydajność firmy poprzez wprowadzenie zmian kulturowych.

Koncentruję się na procesach dostarczających najwyższej klasy wyniki a nie tylko na samych wynikach. Za pomocą fundamentalnych usprawnień procesów tworzących trwałą przewagę konkurencyjną, dążę do zapewnienia wymiernych i długoterminowych efektów.

NIE WYSTARCZY ZROBIĆ COŚ NAJLEPIEJ;
MUSISZ NAJPIERW WIEDZIEĆ CO ROBIĆ,
A NASTĘPNIE ZROBIĆ TO NAJLEPIEJ.

W. Edwards Deming
Amerykański inżynier, statystyk, profesor i autor